Dawid Zbroja – Twój Osobisty Doradca Finansowy

Reforma emerytalna OFE IKE ZUS

Reforma emerytalna OFE. Co wybrać? ZUS czy IKE?

Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Jeśli ktoś ma aktywa w OFE, to będzie miał wybór. Zgromadzone środki można przetransferować do ZUS, na indywidualne konto, które w teorii zwiększy naszą emeryturę z ZUS. W przypadku braku takiej deklaracji, środki będą przeniesione na konta IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) w ramach III-go, prywatnego i dziedziczonego filaru. Co ważne: nie będzie można ich wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Przy wyborze IKE rząd pobierze 15% „opłaty przekształceniowej”.  W przypadku wypłaty emerytury z ZUS będziemy opłacić podatek dochodowy w odpowiedniej dla nas stawce (aktualnie 17% lub 32%).

Jak ktoś już ma IKE, to będzie miał… drugie!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  Zalety:

  • cała kwota jest waloryzowana, w ciągu ostatnich lat waloryzacja ZUS była wyższa niż stopy zwrotu z OFE
  • emerytura wypłacana aż do śmierci – osoby długowieczne mogą na tym bardziej skorzystać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Wady:

  • środki nie są dziedziczone, w przypadki śmierci przed osiągnięciem emerytury – tracimy wszystko
  • zobowiązanie ZUS względem nas ma charakter obietnicy (zobowiązania), na naszym koncie w ZUS nie ma realnych aktywów, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej państwa, emerytury mogą zostać administracyjnie zmniejszone.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) Zalety:

  • środki będą dziedziczone i są prywatne
  • posiadamy realne aktywa (akcje), a nie jedynie zobowiązane do wypłaty emerytury.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) Wady:

  • w przypadku słabej koniunktury na giełdzie, możemy zarobić bardzo mało, a nawet stracić
    (w skrajnym przypadku)
  • płacimy opłatę prze kształceniową od razu (15%), zatem już na starcie mamy mniejszą kwotę jako kapitał bazowy, dlatego w długim terminie zyskamy również mniej, niż gdyby podatek został pobrany na koniec.
Dawid Zbroja Doradca Finansowy

Dawid Zbroja – Twój osobisty doradca finansowy.